Hafan

Mae’r rhaglen Cyfleoedd Dysgu Rhyngwladol

Mae’r rhaglen Cyfleoedd Dysgu Rhyngwladol (ILO) yn rhoi cyfle anhygoel i chi weithio am 8 wythnos naill ai yn Lesotho (yn Ne Affrica) neu yn Nwyrain Uganda ar brosiectau sy’n cefnogi’r gwledydd sy’n datblygu, gan gwella eich sgiliau personol a phroffesiynol yr un pryd.

Elin 2 Cym

Mae’r rhaglen hon wedi’i hanelu at reolwyr ac arweinwyr profiadol sy’n cael eu cyflogi’n barhaol yn y sectorau cyhoeddus a gwirfoddol yng Nghymru. Bydd y broses recriwtio a dethol yn sicrhau bod y bobl a fydd yn cymryd rhan yn addas ac wedi ymrwymo’n llwyr i fanteisio ar Gyfle Dysgu Rhyngwladol.

Ydych chi’n gymwys?                              Eisiau gwybod rhagor?